zdjęcie

W ramach projektu realizowanego przez Powiat Niżański „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego - etap III”, dofinansowanego w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w RCEZ w Nisku zorganizowano 3 grudnia br. Turniej Halowej Piłki Nożnej pn. „Ruch to zdrowie”.

Otwarcia Turnieju dokonał Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel, który przywitał uczestników. W zmaganiach piłkarskich na hali wzięło udział 5 drużyn ze szkół podstawowych powiatu niżańskiego. W Turnieju zmagali się uczniowie z PSP Dąbrówki, SP Bystrego, SP w Krzeszowie, PSP w Zarzeczu oraz PSP w Ulanowie.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z PSP w Ulanowie, miejsce drugie SP Zarzecze, a trzecie miejsce przypadło SP w Krzeszowie. Nagrody na zakończenie Turnieju wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz. 

Uczniowie, poza emocjami sportowymi, mogli również nabyć nowe umiejętności. Podczas Turnieju chętni mogli skorzystać ze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do przećwiczenia takich praktycznych umiejętności chętni mogli skorzystać z defibrylatora szkoleniowego, fantoma dziecięcego oraz fantoma dorosłego człowieka, które zakupiono w roku bieżącym i latach poprzednich, w ramach realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”.     

- Turniej Piłki Halowej zorganizowano w ramach zadania mającego na celu inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich. Zorganizowane podczas Turnieju szkolenie z udzielania pierwszej pomocy miało za zadanie podnieść poziom umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania w ramach projektu zaplanowane są tak, aby ukazać dzieciom i młodzieży takie metody spędzania wolnego czasu, które będą alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

                                                                                            

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji