grafika logo

Powiat Niżański złożył wniosek i po raz kolejny uzyskał dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, tym razem w celu szczegółowym nr 2 – Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV” zakłada realizację działań na terenie powiatu niżańskiego przez szkoły prowadzone przez Powiat Niżański – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Zespół Szkół im. gen Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem, a także Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. W nasze działania włączą się: Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem. Planowana wartość projektu wynosi 110.000 zł, w tym 100.000 zł to dotacja, a 10.000 zł to wkład własny finansowy.

- W ramach Projektu zaplanowano działania (m. in. szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte i skierowane do określonej grupy odbiorców), skierowane do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i wychowanków naszych szkół i placówek oświatowych, dorosłych oraz seniorów – uwzględniając w miarę możliwości zgłaszane przez nich potrzeby w tym zakresie. Szkolenia z pierwszej pomocy zaplanowano nie tylko dla nauczycieli i pracowników naszych szkół, ale również dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. W ramach projektu zaplanowano również zakup materiałów odblaskowych oraz defibrylatora AED do umieszczenia w ZS w Jeżowem. Po raz kolejny w ramach projektu przeprowadzona zostanie, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, akcja krwiodawstwa – tym razem w Rudniku nad Sanem. Projekt zakończy forum podsumowujące wszystkie działania zaplanowane w projekcie mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.