Na początku listopada 2022 r. w auli Powiatu Niżańskiego w Nisku, Plac Wolności 3, odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV”, który został dofinansowany w 2022 roku w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Projekt realizowany będzie w celu szczegółowym nr 2 – „Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Warto przypomnieć, że w podobnej formule Powiat Niżański realizował już projekty w latach 2017-2019. Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, Powiat stawiał mocno na współpracę z partnerami w ramach projektu. W tym roku po raz kolejny wspólnie z Powiatem projekt realizować będą: Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

- Powiat Niżański w 2020 roku realizował projekt „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, który miał na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych. W ramach projektu zmodernizowano 3 przejścia dla pieszych – w Jarocinie, w Bystrem oraz w Cholewianej Górze. W latach 2021 – 2022 Powiat Niżański realizował zadania w zakresie budowy i przebudowy łącznie 13 przejść dla pieszych – zadanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych realizowane było w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na to, że większość modernizowanych przejść dla pieszych zlokalizowana jest w pobliżu szkół podstawowych, w tym roku Powiat zaprosił do współpracy również te szkoły, aby połączyć zadania inwestycyjne z działaniami edukacyjnymi – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

W 2022 roku, wspólnie z Powiatem, projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV” realizować będą szkoły podstawowe – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nisku.

Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem i jest realizowany przede wszystkim przez szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Zespół Szkół im. gen Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem (SOSW).

W ramach projektu zaplanowano wiele spotkań, pogadanek i szkoleń – z przedszkolakami dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, które przeprowadzą partnerzy projektu. 5 grudnia odbędzie się akcja poboru krwi w ramach kampanii społecznej „Twoja krew – moje życie” w ZS w Rudniku nad Sanem, zorganizowane zostanie szkolenie z kierowania ruchem drogowym dla strażaków OSP, prowadzone przez WORD, oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkół, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu. W ramach projektu zaplanowano również zakupy: materiałów odblaskowych, „Kopert życia” dla seniorów oraz defibrylatora AED do ZS w Jeżowem.

Wartość projektu wynosi 110.000 zł, w tym 100.000 zł to dotacja, a 10.000 zł to wkład własny finansowy Powiatu Niżańskiego.