W dniu 11 sierpnia 2023 r. w auli Powiatu Niżańskiego w Nisku, Plac Wolności 3, odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V”, który został dofinansowany w 2023 roku w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Projekt realizowany będzie w celu szczegółowym nr 2 – „Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania”.

Warto przypomnieć, że w podobnej formule Powiat Niżański realizował już projekty w latach 2017-2019 i w roku 2022. Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, Powiat stawiał mocno na współpracę z partnerami w ramach projektu. W tym roku, po raz kolejny, wspólnie z Powiatem projekt realizować będą: Komenda Powiatowa Policji w Nisku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nisku, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem. Ponadto w tej edycji dołączyły do naszego projektu kolejne podmioty: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Placówka Terenowa KRUS w Nisku, Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

 - Powiat Niżański już po raz piąty realizuje projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”. Przy każdej realizacji, wychodząc naprzeciw sugestiom i zgłaszanym potrzebom, staramy się poszerzać grono partnerów projektu tak, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Planując działania w projekcie zwracamy szczególną uwagę na to, aby zrealizowane zadania, mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, łączyć z działaniami edukacyjnymi, które mają na celu promocję zachowań bezpiecznych oraz wyposażenie uczestników w nowe umiejętności – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

W 2023 roku wspólnie z Powiatem Niżańskim projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V” realizować będą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem, Gmina Krzeszów, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jarocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej, Gmina i Miasto Ulanów, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem – Podgórzu – oddziały przedszkolne.

Projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem i jest realizowany przede wszystkim przez szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Zespół Szkół im. gen Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem (SOSW).

 

W ramach projektu zaplanowano działania (m. in. szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte i skierowane do określonej wiekowo grupy odbiorców) skierowane do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży i wychowanków naszych szkół i placówek oświatowych, dorosłych oraz seniorów – uwzględniając w miarę możliwości zgłaszane przez nich potrzeby w tym zakresie. Szkolenia z pierwszej pomocy zaplanowano dla pracowników SOSW w Rudniku nad Sanem. W ramach projektu zaplanowano również zakup materiałów odblaskowych oraz defibrylatora AED do umieszczenia w ZS w Rudniku nad Sanem. Po raz kolejny w ramach projektu przeprowadzona zostanie, wspólnie z RCKiK w Rzeszowie, akcja krwiodawstwa – w Nisku i w Rudniku nad Sanem. Podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego w Jeżowem zorganizowana zostanie akcja „Młodzież i dorośli – świadomi i bezpieczni w ruchu drogowym i życiu codziennym” – to jest pierwsze działanie do wspólnej realizacji.

Projekt zakończy forum podsumowujące wszystkie działania zaplanowane w projekcie.

Wartość projektu wynosi 110 000 zł, w tym 100 000 zł to dotacja, a 10 000 zł to wkład własny finansowy Powiatu Niżańskiego.