plakat

27 listopada 2023 r. (poniedziałek) w RCEZ zorganizowana zostanie na terenie szkoły, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, akcja zbiórki krwi w godz. 9.00 – 12.00.