Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Niżańskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Powiat Niżański do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

Jest to związane z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zgłaszanie także innych uwag i sugestii  w odniesieniu do zapisów tego dokumentu (np. poza finansowych form współpracy).

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad brzmieniem tego Programu.

 

Oczekujemy na uwagi i opinie do dnia 23 listopada 2020 r.

Uwagi i opinie winny być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku lub drogą elektroniczną na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z propozycją Programu Współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok można zapoznać się na stronie: www.powiatnizanski.pl

 

 

                                                                                                                        STAROSTA NIŻAŃSKI

                                                                                                                           ROBERT BEDNARZ

Pliki do pobrania