Informacje o wyborach zamieszczane są na BIP urzędu pod adresem http://bip.powiatnizanski.pl