W dniu 24 listopada 2022 roku, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, Kierownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Harasiukach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, przedstawiciele gmin z terenu powiatu niżańskiego oraz podwykonawcy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Tematem głównym posiedzenia była informacja o stanie przygotowania służb oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego do akcji Zima 2022/2023. W swoich wystąpieniach przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz instytucji na administrowanym terenie, przedstawili m.in. organizację zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), usuwanie zalegającego śniegu z dachów o dużych powierzchniach oraz przeprowadzanie przeglądów kominowych w świetle obowiązujących przepisów, a także omówili zadania w zakresie prewencji przeciwpożarowej w okresie zimowym. Szczególną uwagę zwrócono na pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy, które to zadanie w głównej mierze przypada Policji oraz służbom socjalnym. Działające na terenie Powiatu Niżańskiego służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono niezbędne zapasy środków do posypywania dróg oraz sprzętu do ich odśnieżania.

Podsumowując posiedzenie, Starosta Niżański serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym służbom za odpowiednie i pełne przygotowanie do zbliżającej się zimy w sezonie 2022/2023.