grafika poglądowa

Starosta Niżański informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. zostanie przeprowadzony na terenie powiatu niżańskiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 21” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz
z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).

W  ramach  treningu w  dniu 20 maja 2021 r. między godz. 800 a 1100 na terenie powiatu niżańskiego zostanie  przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych:

  1. Sygnał alarmowy – dźwięk modulowany 3 min. – ogłoszenie alarmu
  2. Sygnał alarmowy – dźwięk ciągły 3 min. – odwołanie alarmu.