Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuję, że od dnia 25.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na terenie Powiatu Niżańskiego na podstawie analizy wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Nisku przy ul. Szklarniowej za okres 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.