grafika

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadzany jest w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadzany jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Wprowadzenie stopni ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną na Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy.

Źródło do grafiki: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp