Grafika

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugi stopień alarmowy BRAVO na terytorium całego kraju.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadzany jest w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji
o planowanym zdarzeniu. 

Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadzany jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 lipca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23:59.