grafika

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał zarządzenia przedłużające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP), drugi stopień alarmowy BRAVO na terytorium całego kraju oraz drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.