Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia przedłużające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP), drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.