Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje o wydanym ostrzeżeniu meteorologicznym oraz ostrzeżeniach hydrologicznych.

  • Ostrzeżenia meteorologiczne – Silny wiatr/1 od godz. 14:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 07.02.2024, na terenie powiatu niżańskiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.
  • Ostrzeżenie hydrologiczne – Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar: Prawobrzeżne dopływy Sanu oraz ujściowy odcinek Wisłoka (podkarpacie)

Ważność: od godz. 11:59 dnia 06.02.2024 do godz. 11:00 dnia 07.02.2024

Przebieg: W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza na Wisłoku w Tryńczy oraz na Lubaczówce w Zapałowie).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Korekta edytorska.

  • Ostrzeżenie hydrologiczne – Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar: San od ujścia Wiaru do ujścia (podkarpackie)

Ważność: od godz. 18:00 dnia 06.02.2024 do godz. 12:00 dnia 07.02.2024

Przebieg: W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych na Sanie spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na stacjach hydrologicznych: Leżachów, Rzuchów, Radomyśl i Nisko.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

 

Informacje uzyskane z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych
i Hydrologicznych w Krakowie.