OC

 

L.p.

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

 

 

1

 

 

Ogłoszenie alarmu

 

 

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę; rodzaj alarmu, itp.)

dla ……………….

 

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

 

 

2

 

 

Odwołanie alarmu

 

 

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę; rodzaj alarmu, itp.)

dla ……………….