Data i godzina wydania: 22.12.2022 r. - godz. 10:24

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych
w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 10:30 dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:30 dnia 24.12.2022 r.

Obszar: Zlewnie Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka oraz Strwiąża (lubelskie, małopolskie, podkarpackie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie Hydrologiczne może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk, hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.