W dniu 16 czerwca 2020 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata - Zalesie”. Przekazany został również został plac budowy Wykonawcy inwestycji, którym jest Konsorcjum Firm MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej.  

Koszt zadania wyniesie 1.231.989,29 zł, z czego 70 % stanowi dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata – Zalesie, na długości 990 m, polegać będzie na zmianie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi oraz przebudowane zostaną zatoki postojowe, perony, skrzyżowanie, chodnik, zjazdy, przepusty, kanalizacja deszczowa, pobocza i rowy, wraz z oznakowaniem. Realizacja inwestycji potrwa do listopada 2020 roku.