Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydawania stosownych opinii i orzeczeń niezbędnych do zorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych. W sprawie terminów wizyt będziemy kontaktować się telefonicznie.

W celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny: 15 841 27 73  lub mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dalszym ciągu proponujemy wsparcie specjalistów w formie zdalnej (telefonicznie lub mailowo) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://pppnisko.naszaporadnia.com/ i na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego www.powiatnizanski.pl

19 kwietnia br. obchodziliśmy 77 rocznicę powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od kilku lat aktywnie włącza się w te obchody i bierze udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

- Co roku młodzież RCEZ organizowała wydarzenia, wystawy, brała udział w projekcji filmu „Nie było żadnej nadziei”, szła na wycieczkę „Śladami niżańskich Żydów”, uczestniczyła w spotkaniach z historykami IPN, dyskutowała oraz wspólnie wykonywała papierowe żonkile – przypomniała koordynatorka akcji w szkole, mgr Anna Brak.

W tym roku jest inaczej…

Akcja została przeniesiona do Internetu. Pomimo tej sytuacji uczniowie RCEZ postanowili kontynuować tradycję akcji w naszej szkole. Wirtualnie oddali pamięć tym, którzy 77 lat temu podjęli walkę o godność i o godne umieranie. Wykonali żonkile z papieru, bibuły, zrobili zdjęcia. Nauczycielka wykonała ze zdjęć kolaże, które zostały umieszczone na szkolnym facebooku.

- Dziękuję uczniom, którzy wykazali się kreatywnością, zaangażowaniem, pomysłowością i dużą inicjatywą – dodaje Anna Brak.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku

W ramach zawartej w dniu 15 kwietnia br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy grantowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA, oraz w ramach przeznaczenia wkładu własnego z budżetu Powiatu Niżańskiego, Powiat zakupił 70 sztuk laptopów.

Sprzęt komputerowy został już oficjalnie przekazany szkołom prowadzonym przez Powiat Niżański, zaś Dyrektorzy szkół zadecydowali, którym uczniom użyczone zostaną komputery do zdalnej nauki. Podział zakupionego sprzętu komputerowego na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: 18 sztuk trafiło do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 16 sztuk do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, natomiast po 12 sztuk otrzymały Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

- Cieszymy się, że zrealizowaliśmy ten ważny projekt terminowo i z wielką starannością. Dzięki temu uczniowie, którzy mieli z różnych przyczyn utrudniony dostęp do zdalnej nauki, będą od teraz uczyć się na dobrym sprzęcie. To bardzo ważne zwłaszcza teraz, bowiem wszystko wskazuje na to, iż szkoły z powodu stanu epidemii zamknięte będą jeszcze przez kilka tygodni, a utrudniony dostęp do nauki, zwłaszcza pod koniec roku szkolnego, mógłby spowodować duże braki w wiedzy zdobywanej przez naszych uczniów – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Więcej na temat projektu „zdalna szkoła” realizowanego przez Powiat Niżański można przeczytać w artykule z dnia 18 kwietnia br. pod linkiem:

Powiat Niżański zakupił sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów


 

 

Powiat Niżański skorzystał z możliwości i złożył wniosek o przyznanie grantu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Powiat Niżański otrzyma środki w wysokości 80 tys. zł, za którą zakupionych zostanie 48 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

Oprócz tego, Powiat Niżański wygospodarował środki własne w wysokości ok. 40 tys. zł, na zakup kilku kolejnych sztuk komputerów do nauki zdalnej.

Łącznie szkołom powiatowym w najbliższym czasie zostanie przekazanych 70 laptopów.

Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom na okres zdalnej nauki, co pozwoli na niezagrożone uczestnictwo w zdalnym nauczaniu, realizację programu oraz stały kontakt
z nauczycielami i kolegami z klasy. Po powrocie uczniów do szkół pozyskany sprzęt będzie służył wszystkim uczniom danej szkoły.

- Możemy mówić o dużym wsparciu w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Gdy tylko pojawiła się okazja do pozyskania takiego grantu, dokonaliśmy rozeznania rynku i opracowaliśmy wniosek. Chcieliśmy, aby sprzęt był zarówno dobry jakościowo, jak i został zakupiony w takich ilościach, aby potrzeby wielu Naszych uczniów zostały spełnione. Dlatego też zdecydowaliśmy się zakupić sprzęt także ze środków własnych Powiatu Niżańskiego. Dzięki temu udało nam się kupić dużą ilość naprawdę dobrych laptopów. Zakupiony sprzęt komputerowy niebawem trafi do tych uczniów, którzy mają najbardziej utrudniony dostęp do zdalnej nauki, a po upływie okresu użyczenia będzie służył szkołom jeszcze przez wiele lat – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

 

 

 

 

 

 

2 Maja, świętujemy Dzień Flagi, obchodzony w całej Polsce od 2004 roku.

Zachęcam Mieszkańców Powiatu Niżańskiego do wywieszenia flagi narodowej przy własnych domach i w oknach swoich mieszkań, by zademonstrować przywiązanie do Biało-Czerwonej i szacunek do polskiej tradycji.

Patriotyzm, będący naturalnym uczuciem każdego obywatela, jest miłością do wolności, do Ojczyzny, do religii i do własnego języka. Wyrażamy go poprzez symbole. Tym najważniejszym jest flaga państwowa.

Bądźmy razem tego dnia, dumni ze swoich symboli narodowych.

Wszyscy jesteśmy patriotami.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/