W dniu 26 marca 2020 r., na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, ukazał się APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku:

APEL o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

SPZZOZ w Nisku, założył wyodrębnione, dedykowane specjalnie na tego typu wpłaty – darowizny konto bankowe, na które można bezpośrednio wesprzeć Szpital w walce z koronawirusem. Kwoty wpłacone na to konto, będą mogły być natychmiast przeznaczone na środki zabezpieczenia indywidualnego lub inne pilne potrzeby, związane z epidemią koronawisa. Jako rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego, SPZZOZ w Nisku przedstawi raport na stronie internetowej Szpitala.

Wszyscy mamy świadomość, że znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, oraz że istnieje potrzeba wsparcia naszego Szpitala, aby zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego - Pacjentom i Pracownikom Szpitala, w czasie walki z epidemią koronawirusa.

Wczoraj, media zamieściły informacje o Apelu, podając również numer konta i sposób dokonania wpłaty.

Ale nie wszyscy rozumieją, lub nie chcą zrozumieć, powagę sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć i żyć.

W dniu wczorajszym portal nizanskie.info zamieścił artykuł, godzący w dobre intencje władz samorządowych, dyrekcji Szpitala i chcących wesprzeć niżańską lecznicę mieszkańców Powiatu. Podał również do publicznej wiadomości nieprawdziwe informacje na temat prowadzonych przez Powiat Niżański postępowań, zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez co wprowadził Czytelników w błąd.

Czułem się, jako Starosta Niżański, przedstawiciel władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, w obowiązku opublikowania swojego stanowiska, na stronie nizanskie.info i facebook.com/nizanskie.info/, pod nieprzyjaznym Powiatowi, Szpitalowi i wszystkim, którzy rozumieją sytuację, zawierającym krzywdzące i nieprawdziwe informacje tekstem, zniechęcającym do pomocy Szpitalowi.

Apelujemy o pomoc dla Szpitala w szlachetnym celu - aby dać każdemu możliwość jego wsparcia, ponieważ znalazł się w sytuacji wyjątkowej, i każdy, kto może, oraz czuje taką potrzebę, może wesprzeć Szpital w każdej możliwej formie. Wszystkich potrzeb, w tak kryzysowej sytuacji, nikt nie jest w stanie zapewnić. Widzimy, co dzieje się we Włoszech czy Hiszpanii. Istniejące tam braki sprzętowe powodują, że nie każdy chory może liczyć na respirator czy wolne łóżko w szpitalu, aby chorować w godziwych warunkach. Dlatego dajemy możliwość każdemu, aby pomóc sobie nawzajem.

Zamieszczony przeze mnie komentarz był następującej treści:

Szanowny Panie – autorze artykułu

Jak oceniają specjaliści, najbliższe dni to kluczowe dni w walce z pandemią koronawirusa. I w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, pozwala sobie Pan na napisanie przesączonego do dna nienawiścią artykułu. W kogo chce Pan ugodzić tym pełnym jadu i nieprawdziwych informacji tekstem?

Jako Starosta – przedstawiciel władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, jestem zażenowany napisanym przez Pana „artykułem”. Jest on niesamowicie nieodpowiedzialny i zawierający nie do końca prawdziwe informacje.

Brakuje mi dosłownie słów i nie mogę w to uwierzyć, że w czasie epidemii koronawirusa, który dosięgnąć może każdego, który zabiera tysiące istnień ludzkich, w czasie niepewności dnia jutrzejszego, można napisać taki, zawierający wyłącznie niesamowicie złe intencje artykuł.

Autor, podpisujący się imieniem i nazwiskiem (nie wiadomo czy prawdziwym), celowo działa na szkodę Szpitala Powiatowego w Nisku. Szpitala, którego funkcjonowanie jest nam wszystkim potrzebne, bo każdy, bez względu na zasób portfela czy poglądy, może znaleźć się w sytuacji wymagającej ratowania jego życia i zdrowia.

Co  jest w tym dziwnego i złego, że zwracamy się wraz z dyrekcją Szpitala o pomoc do ludzi dobrej woli, po to, aby być jak najlepiej przygotowanym na, być może jeszcze trudniejsze czasy, aby móc leczyć potrzebujących pomocy szpitalnej pacjentów.

Mnóstwo ludzi chce pomóc, w każdy możliwy sposób. Są w nich bowiem nieocenione pokłady dobra i wiem, że chcą i udzielą wsparcia, bo wiedzą, że przyświeca temu szlachetny cel. Tutaj nikt nikogo nie zmusza – wsparcie jest dobrowolne i sposób oraz wielkość wsparcia jest dobrowolna.

W sytuacji, gdy wszyscy staramy się wspierać, pomagać służbie zdrowia, szpitalom, bo przecież takich akcji jest dużo, pojawia się tak nikczemny tekst. A niektóre określenia w nim sięgają po prostu dna, są nie do przyjęcia.

Czy takim artykułem chce Pan „wesprzeć” Szpital? Czy nie lepiej byłoby napisać coś dobrego, pozytywnego o naszym Szpitalu, a nie pisać takie złośliwości. Dzisiaj nikt nie jest pewny swojego zdrowia i każdy z nas, w tym również Pan, też może potrzebować pomocy i być zmuszonym poddać się opiece personelowi i lekarzom niżańskiego szpitala.

Jeśli chodzi o Powiat, to chce z całą odpowiedzialnością podkreślić, że wspieramy Szpital również finansowo, i tylko w tym roku będzie to kwota ok. 6 milionów złotych, a może nawet i więcej.

Pragnę zaznaczyć, że Szpital pracuje, procedury oraz zalecenia funkcjonują i są przestrzegane. Na pewno też nie brakuje żywności.

Co się zaś tyczy treści artykułu dotyczącej znajdujących się na stronie Powiatu „szeregu przetargów na wysokie kwoty”, to proszę zapoznać się dokładnie z ich przedmiotem i kwotami przeznaczonymi na realizację tych zadań i nie wprowadzać Czytelników w błąd poprzez podawanie nieprawdy.

Proszę mieć odwagę i pisać prawdę, a jeżeli Pan jej nie zna to proszę się dopytać.

Mam nadzieję, że portal nizanskie.info weźmie odpowiedzialność za napisane słowa i wycofa się z wielu nieprawdziwych stwierdzeń.

Pragnę zwrócić również uwagę na to, że do portalu nizanskie.info wysyłanych jest szereg informacji o podejmowanych przez Powiat Niżański działaniach, realizowanych inwestycjach, itp., które to informacje przekazujemy także do innych mediów, i wszyscy we właściwy i rzetelny sposób z nich korzystają, i publikują je na swoich portalach, stronach internetowych czy w radio lub telewizji. Wszyscy, z jednym wyjątkiem – nizanskie.info.

 

Robert Bednarz – Starosta Niżański

 

W Starostwie Powiatowym w Nisku, w związku z wystąpieniem na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz zwołał w dniach:

- 11 marca 2020 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- 16 marca 2020 r. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku.

W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych oraz reprezentanci poszczególnych służb, inspekcji i straży.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku przedstawili prezentację dotyczącą zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Omówione zostały podstawowe środki ochronne przeciwko chorobie zakaźnej, w tym: częste i długie mycie rąk, odpowiednie zasady podczas kichania i kaszlu, zachowania stosownej odległości od drugiej osoby, unikania dotykania okolic twarzy. Dodatkowo zaprezentowano zasady w przypadku zauważenia u siebie objawów podobnych do zachorowania na grypę.

Dyrektor SPZZOZ w Nisku omówił aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Nisku, w którym było bardzo duże prawdopodobieństwo styczności personelu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku

W ramach posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zatwierdzony został plan pracy na 2020 rok oraz sprawozdanie Starosty Niżańskiego za 2019 rok. W dalszej części omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna na terenie Powiatu Niżańskiego w zakresie ASF oraz stan sanitarno – higieniczny za 2019 rok. Głównym tematem była rozwojowa sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podkarpackiego. W swoich wystąpieniach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku poinformował o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego Powiatu. Omówione zostały procedury stosowane przez Szpital Powiatowy w Nisku,w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby choroby zakaźnej. Przedstawiciele KP Policji w Nisku poinformowali o prowadzonych kontrolach osób przebywających w kwarantannie domowej.

W wypracowanych ustaleniach z posiedzeń zarekomendowano:

  • udostępnianie na stronach internetowych wydawanych komunikatów, celem jak największego rozpowszechnienia wśród mieszkańców powiatu,
  • prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej,
  • ograniczenie liczby osób zaangażowanych w załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz w urzędach gmin z terenu powiatu niżańskiego,
  • pomoc osobom objętych kwarantanną, jeśli nie są samowystarczalne lub są osobami samotnymi,
  • przeanalizowanie obiektów przeznaczonych do kwarantanny zbiorowej na administrowanym terenie.

 

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

Szczegóły poniżej:

Dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:

  • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
  • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

  • osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i pytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego, jakiego można byłoby udzielić, na walkę z tą epidemią, dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, w załączeniu przedstawiam Apel o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, zawierający szczegółowe informacje na ten temat.

Podejmowane działania są następstwem inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko, dotyczącej wsparcia naszego Szpitala za pomocą różnych możliwych form, która została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Niżańskiego w dniu 20 marca 2020 r. Propozycja ta została skonsultowana z Dyrekcją Szpitala.

Względy proceduralne, związane z założeniem przez SPZZOZ w Nisku, wyodrębnionego, dedykowanego specjalnie na tego typu wpłaty – darowizny, rachunku bankowego spowodowały, że podjęcie jakichkolwiek działań wydłużyło się w czasie.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że zostało założone konto i od dnia jutrzejszego, tj. 27 marca 2020 roku można bezpośrednio wesprzeć Szpital w walce z koronawirusem, przekazując środki pieniężne na konto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku,

numer rachunku: BGK w Rzeszowie 43 1130 1105 0005 2471 9420 0005.

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz SPZZOZ w Nisku na walkę z koronawirusem”.

Kwoty wpłacone na to konto Szpitala, natychmiast będą mogły być przeznaczone na środki zabezpieczenia indywidualnego lub inne pilne potrzeby, związane z epidemią koronawisa.

Jako rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego, SPZZOZ w Nisku przedstawi raport na stronie internetowej Szpitala.

Wszyscy mamy świadomość, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, oraz że musimy wspierać nasz Szpital, aby zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego - Pacjentom i Pracownikom Szpitala.

Z wyrazami wdzięczności -

Robert Bednarz – Starosta Niżański

W 2020 roku w budżecie Powiatu Niżańskiego, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy ze źródeł zewnętrznych, poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych, zabezpieczono aż 170 tys. zł.

Aktywne na terenie naszego powiatu Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z Racławic, jako jedno z pierwszych, złożyło stosowny wniosek na udzielenie proponowanej przez nasz samorząd pożyczki.

Stowarzyszenie skutecznie aplikowało o środki w ramach dwóch projektów: „Promocja graficzna powiatu niżańskiego” oraz „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego”, o łącznej wartości 103,6 tys. zł. Na każdy z nich Stowarzyszenie otrzymało pożyczki z budżetu Powiatu Niżańskiego w wysokości po 31.815 zł. Stosowne umowy zostały podpisane, a środki przeznaczone zostaną na promocję multimedialną oraz graficzną atrakcji turystycznych powiatu niżańskiego.

W ramach tych projektów, został już ogłoszony konkurs plastyczny „Maskotka Powiatu Niżańskiego” – promująca obszar LGD. Ponadto wydana zostanie mapa turystyczna i przewodnik turystyczny, które zaprezentują zainteresowanym atrakcje oraz poprowadzą po najciekawszych miejscach. Powstaną również ciekawe filmy i animacje promujące nie tylko cały powiat, ale również każdą z gmin, która go tworzy. Spacer wirtualny zaprezentuje zainteresowanym, w sposób ciekawy i niestandardowy, 28 panoram. Osoby odwiedzające nasz powiat będą mogły „potwierdzić” swoją obecność ciekawym magnesem, puzzlami czy breloczkiem, które są najczęściej nabywanymi pamiątkami z udanych „wypadów”, a których do tej pory w naszym powiecie nie było.    

- Zachęcam nasze organizacje do korzystania z pożyczek z budżetu Powiatu Niżańskiego. W przypadku projektów refundowanych, jest to bardzo poważne wsparcie dla tych organizacji, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców naszego powiatu, a często nie dysponują aż takimi środkami finansowymi, by mogły sobie pozwolić na realizację projektów poprzez refundację. Warto wspomnieć, że proponowane pożyczki są nieoprocentowane, mogą być udzielone na okres realizacji projektu określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie mogą przekroczyć roku budżetowego - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.