W dniach 4-5 lipca 2020 roku, na przystani w Ulanowie, odbył się Piknik Flisacki, w ramach Ogólnopolskich Dni Flisactwa.

Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja kultury flisackiej w ramach działań mających na celu uzyskanie wpisu „Tradycji Flisackich” na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Oficjalne otwarcie Pikniku nastąpiło w sobotę o godzinie 16:00, kiedy to do portu w Ulanowie wpłynęło blisko 30 jednostek pływających, galarów i łodzi – kończących flis „Szlakiem Błękitnego Sanu” oraz „Flis pod prąd” z Sandomierza, do którego przyłączyły się jednostki nadsańskie. Wśród nich były m.in.: jednostki Bractwa Flisackiego w Ulanowie, Towarzystwa Żeglugi Rzecznej i Śródlądowej w Ulanowie, jednostki wodniaków z pływających na co dzień, na Sanie i Wiśle.

W trakcie uroczystości odbył się również „Chrzest” nowych jednostek. Właściciele „ochrzczonych” łódek, z rąk Cechmistrza otrzymali pamiątkowy certyfikat.

W Pikniku wziął udział Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, który odebrał podziękowania dla Powiatu Niżańskiego za wsparcie Pikniku Flisackiego. Po części oficjalnej dla uczestników Pikniku czekała Biesiada Flisacka wraz z degustacją potraw regionalnych.

W kolejnym dniu Pikniku, w niedzielę, 5 lipca o godzinie 12.00, nastąpiło oficjalne pożegnanie gości, którzy przypłynęli na to wydarzenie swoimi jednostkami. Następnie Bractwo Flisackie zorganizowało bezpłatne spływy galarami dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Osoby uczestniczące w tym dniu mogły przepłynąć się galarem po Sanie, poznać malowniczą przyrodę doliny Sanu, zapoznać się z historią flisu oraz wsłuchać się w liczne opowieści miejscowych flisaków.

Organizatorem przedsięwzięcia było Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie.

Zdjęcia: Andrzej Łada (Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie)

#GaszynChallenge, czyli charytatywna akcja zainicjowana przez Ochotniczą Straż Pożarną z miejscowości Gaszyn, na rzecz pomocy choremu Wojtusiowi z Galewic, przerodziła się w ogólnopolską akcję, w której w ostatni czwartek wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem.

Pogoda dopisała, więc zrobienie 10 pompek lub 10 przysiadów, żeby wspomóc leczenie małej Gai Szaro z Niska, stanowiło czystą przyjemność. Szczególnie, że akcja zorganizowana została na placu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, który aż „kipi” od świeżych nasadzeń zieleni i kwiatów.

Starostwo Powiatowe do udziału w akcji zostało nominowane przez Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Aby pomoc powędrowała dalej i przyniosła radość potrzebującym dzieciom, do dalszego wyzwania #GaszynChallenge Starosta Niżański nominował: naszych sąsiadów – Urząd Gminy i Miasta Nisko, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku.

Dla potrzebujących maluchów „pompują” strażacy, żołnierze, policjanci, pracownicy instytucji, zakładów pracy, harcerze, koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele wielu różnych grup społecznych i zawodowych.

 

W niedzielę, 12 lipca 2020 roku, odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Do rywalizacji o fotel prezydencki przystąpiło 2 kandydatów. Wygrał Andrzej Duda z wynikiem 51,03%.

W Powiecie Niżańskim również zdecydowanie II turę wyborów wygrał Andrzej Duda, zdobywając 77,30% poparcia, tj. 24.878 głosów. 

Niedzielne wybory odbyły się przy wysokiej frekwencji, wynoszącej w powiecie niżańskim 61,56%. Uprawnionych do głosowania było 52.768 osób. Liczba obwodów: 71.

Najwyższa frekwencja była w Gminie Jeżowe i wyniosła 68,08%.

Szczegóły pod linkiem:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/pow/181200

Najwięcej głosów Andrzeju Duda zdobył w Gminie Jeżowe (91,42%, tj. 4 817 głosów), i zwyciężył, podobnie, jak i w pozostałych gminach Powiatu Niżańskiego.

W województwie podkarpackim frekwencja wyniosła 66,49%. Uprawnionych do głosowania było 1.680.845 osób. Liczba obwodów: 1.818

Szczegóły pod linkiem:

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/woj/180000

W całej Polsce uprawnionych do głosowania było 30.268.543 osoby. Udział w wyborach wzięło 68,18%. Liczba obwodów: 27.231.

Podziękowania za udział Mieszkańców Powiatu Niżańskiego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, należą się wszystkim, którzy pokazali, jak ważne są dla nich sprawy Polski i Polaków.

Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie serdecznie gratulujemy zwycięstwa i składamy życzenia wszelkiego dobra na 5 lat jego kolejnej kadencji.

Zdjęcie: www.facebook.com/andrzejduda

 

Gminę Bircza w Powiecie Przemyskim w dniu 26 czerwca 2020 r. nawiedziła silna nawałnica, w wyniku której poniosła ona ogromne straty, m. in.: zostało zalanych 98 budynków mieszkalnych, zeszło 8 osuwisk, w tym infrastrukturze drogowej zagraża 1 osuwisko, a 7 stanowi zagrożenie dla budynków mieszkalnych. Ponadto w ciągu drogi powiatowej został zerwany most, droga została przerwana przez wodę, zalanych zostało około 20 ha upraw rolnych, uszkodzony został wodociąg i oczyszczalnia – szacunkowy koszt naprawy 5 mln zł. W infrastrukturze komunalnej oraz drogowo - mostowej straty są bardzo duże – około 2 mln zł.

Rada Powiatu Niżańskiego, solidaryzując się z poszkodowaną Gminą Birczą i mając świadomość, że każda pomoc dla tej Gminy jest cenna, na XXIII Sesji w dniu 8 lipca 2020 roku, podjęła uchwałę, w której udzieliła pomocy finansowej w wysokości 25.000 zł, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na remonty w infrastrukturze drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku, włączyli się w akcję charytatywną #GaszynChallenge, wspierającą chore, będące w potrzebie dzieci, poprzez aktywne pompowanie lub przysiady oraz wsparcie finansowe. 

Nasza akcja i zbiórka odbyła się na rzecz Gai Szaro. Zebrana przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku kwota 530 złotych zostanie przekazana na leczenie tej małej mieszkanki Niska. Gaja to 2-letnia dziewczynka, która już dużo przeszła w swoim dotychczasowym życiu, bowiem jako 13-miesięczne dziecko miała rodzinny przeszczep wątroby. Niestety dodatkowe koszty leczenia małej Gai bardzo obciążają budżet rodzinny.

Zachęcamy inne podmioty uczestniczące w akcji do wsparcia malutkiej Gai, poprzez przekazanie darowizny na konto Stowarzyszenia LIVER  >>LINK TUTAJ<<, lub wsparcie innych chorych małych mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

Do akcji  #GaszynChallenge dołączyliśmy również my. Z wielką radością przyjęliśmy nominację kolegów urzędników z Rudnika nad Sanem i sami także zaprosiliśmy do włączenia się w nią, kolejne 3 instytucje.  Zainicjowana w Gaszynie akcja pokazuje, ile jest w ludziach dobra i jak bardzo jesteśmy otwarci na pomoc potrzebującym. Motywacją do pomocy dla drugiego człowieka, niech będą słowa Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – mówi Starosta Robert Bednarz.

Dnia 8 lipca 2020 r. miała miejsce XXIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która  odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni zapoznali się z informacjami: o realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok, a także o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada: dokonała oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku;

wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowej działki stanowiącej własność gminy Jarocin z przeznaczeniem na drogę powiatową Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin; wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2020 w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Łazów”.

Realizując porządek obrad rada pokryła część straty netto Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2019 rok w kwocie 3 000 000 zł; wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Bircza (Powiat Przemyski) w wysokości 25.000 zł, po czym dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 180.000 zł dla SPZZOZ w Nisku na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch sal chorych oddziału wewnętrznego I i jednej sali oddziału ginekologiczno – położniczego na izolatki”.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.