Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat koronowirusa, które podajemy za Ministerstwem Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/).

 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

 

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

 

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej.

Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

 

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

Więcej o koronawirusie:

 • Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

 

 • Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2):

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

 

 • COVID-19 – informacje. Przesyłki z Chin:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/covid-19-informacje-przesylki-z-chin/

 

 • Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2):

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

 • Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2):

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

 

 • SARS-CoV-2 – informacje:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/sars-cov-2-informacje/

 

 • Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/

 

 

Aktualne komunikaty zamieszcza Główny Inspektor Sanitarny w aktualnościach na stronie: https://gis.gov.pl/.

 

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/, została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

 

Informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronowirusem można uzyskać również na stronach internetowych:

 

 • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/

 

 • Narodowego Funduszu Zdrowia - Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie:

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/materialy-informacyjne-w-sprawie-koronawirusa,art1603/

 

 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie:

https://wsse.rzeszow.pl/

 

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku:

http://pssenisko.com.pl/

 

Zdjęcia: nfz.gov.pl, mz.gov.pl, gis.gov.pl

Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, kierowany przez Naczelnika Wydziału Andrzeja Nowaka.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2019 roku, przy 18 osobowym składzie stałych pracowników oraz pomocy 3 - 4 osób odbywających staż lub prace interwencyjne, Wydział wykonywał zadania na bieżąco w kolejności wpływających wniosków zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z planem finansowym uchwały budżetowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzi zadania z zakresu obsługi mieszkańców powiatu niżańskiego i osób posiadających grunty na terenie powiatu. Sprawy są rozpatrywane poprzez wydanie stosownych decyzji, udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, złożenie wniosku do sądu. Jak również dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy i osoby. A także udostępnienie lub przyjęcie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie wypisów i wyrysów z prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków.


W 2019 roku między innymi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 1. Prowadzono 19 350 spraw, w tym 312 spraw wymagających wydania decyzji. Pozostałe sprawy były rozpatrzone poprzez: udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, wypisu, wyrysu, mapy, złożenie wniosku do sądu, dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy.
 2. Dochód z tytułu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego wyniósł 708 700,79 zł (odnotowano wzrost o 25,5 % w stosunku do roku 2018).
 3. Uzyskano dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarządy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży, odsetek, najmu i dzierżawy – nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 743 772,86 zł (odnotowano wzrost o 4 % w stosunku do roku 2018).
 4. Przeprowadzono cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszt tego zadania wyniósł 269 247 zł. Na to zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie 235 000 zł.
 5. W dalszym ciągu jest realizowany wraz z Województwem Podkarpackim projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

 

Projekt dotyczy:

 • tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli w ramach regionalnej elektronicznej platformy usług informacji przestrzennej,
 • budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej,
 • stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego „back-office” dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi informacji przestrzennej urzędów administracji samorządowej regionu.

W ramach projektu:

 1. Planuje się zakończyć modernizację ewidencji gruntów i budynków. W 2019 roku przeprowadzono zamówienia publiczne i podpisano umowy oraz rozpoczęto prace modernizacyjne dotyczące obszarów z gmin Krzeszów
  i Ulanów na kwotę 2 416 604 zł.
 2. Utworzono bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT 500) dla miejscowości, w których jeszcze nie zostały utworzone.
 3. Wykonano skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Planuje się zakupić sprzęt komputerowy i poligraficzny.

Wartość projektu w powiecie niżańskim wynosi 8 470 998,94 zł.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami jest największym wydziałem w Starostwie Powiatowym w Nisku. Realizuje zadania o bardzo skomplikowanym charakterze, wymagające dużego zaangażowania. Różnorodność spraw, z którymi zwracają się petenci wymaga szerokiej wiedzy pracowników, biegłego poruszania w zmieniających się przepisach prawa oraz umiejętnej obsługi programów geodezyjnych.  Często badane są sprawy, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, a w dyspozycji wydziału dostępna jest niekompletna dokumentacja lub jej brak. Jednakże dzięki zaangażowaniu pracowników są one w wielu przypadkach pozytywnie załatwiane dla stron.

W dniu 5 marca 2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i remont hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

„...Pytam, dlaczego Was wyklęto?
Dlaczego za wrogów wzięto?
Prawda z kłamstwem wygrała
Choć wiele lat na to czekała”

3 marca 2020 roku, swój wspaniały jubileusz 100 urodzin obchodziła mieszkanka Zdziar – Pani Weronika Nalepa.

W niedzielę, 1 marca 2020 r., w Nisku, odbył się VIII Bieg „Tropem Wilczym” poświęcony pamięci Żołnierzom Wyklętym. Bieg zorganizowany został przez 16. Tczewski Batalion Saperów.

Celem Biegu było upamiętnienie żołnierzy, którzy zginęli w imieniu naszej Ojczyzny oraz rozpowszechnianie historii Polski. Trasa Biegu, obejmująca symboliczne 1963 m, nawiązuje do daty śmierci ostatniego z żołnierzy niezłomnych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Uczestnikami Biegu byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, dowódcy, komendanci oraz żołnierze jednostek wojskowych Garnizonu Nisko. W Biegu wzięli udział także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, a także mieszkańcy Niska i okolic.

Po skończonym Biegu do wszystkich uczestników słowa podziękowania i wdzięczności skierował Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk Grzegorz Grobel, który wręczył każdemu z biegaczy pamiątkowy medal oraz dyplom.

Tradycyjnie również w Gminie Jeżowe odbyły się zorganizowane, po raz szósty, przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęła zbiórka, na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, delegacji Pocztów Sztandarowych ze szkół i jednostek OSP z gminy, przedstawicieli władz, oraz zaproszonych gości i delegacji kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie, skąd zebrani, w asyście Orkiestry Dętej, przemaszerowali do Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. 

Po uroczystej Mszy Świętej, w intencji Ojczyzny, goście przeszli do sali widowiskowej Remizy OSP Jeżowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości - uroczysta akademia patriotyczna, poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Drugą częścią uroczystości był organizowany po raz kolejny bieg Pamięci Żołnierzy  Wyklętych Tropem Wilczym. W jeżowskim Biegu wzięło udział 130 uczestników. Najmłodsi uczestnicy to: Magdalena Bajek i Maksymilian Bajek z Jeżowego, a najstarsi to: Wanda Błądek z Jeżowego i Mieczysław Żurawski ze Stalowej Woli. Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

W uroczystościach i Biegu wziął udział Starosta Niżański Robert Bednarz.

Należy wspomnieć, że również w pozostałych Gminach naszego Powiatu pamiętano o Żołnierzach Wyklętych i czczono ich pamięć.

Zdjęcia ze strony: https://16bsap.wp.mil.pl/https://jezowe.pl/