Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, już w 2018 r. podjął uchwałę, którą wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (uchwała Nr 665/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.).

Zasłużona weteranka ruchu oporu z czasów II wojny światowej, bohaterka czasów wojny i okupacji, społeczniczka i działaczka polonijna, urodzona w Ulanowie mieszkanka Racławic – Pani Maria Mirecka–Loryś, obchodziła w piątek 7 lutego - 104 rocznicę urodzin.

Dnia 13 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, w którym uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

W Konwencie, prowadzonym przez Przewodniczącego Konwentu – Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, poza Wójtami i Burmistrzami z gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, wzięli udział zaproszeni goście: Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Zakończył się okres świąt Bożego Narodzenia, który w Powiecie Niżańskim obfitował w szereg wydarzeń charakterystycznych dla tej pory roku, tj. jasełka, przeglądy kolęd i pastorałek, itp.

Na początku stycznia w sali widowiskowej Domu Strażaka w Bielinach mieszkańcy Gminy Ulanów i zaproszeni goście mogli obejrzeć Tradycyjne Jasełka Polskie według scenariusza Józefa Mroczka. Powiat Niżański reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko.

10 stycznia w PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem odbył się konkurs kolęd i pastorałek, w którym udział wzięły dzieci – uczniowie szkoły.  Na widowni zasiedli najbliżsi młodych wykonawców, władze powiatu niżańskiego - Starosta Niżański Robert Bednarz i Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, a także Burmistrz Waldemar Grochowski oraz ks. Proboszcz Stanisław Czachor. Kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci zachwyciły zebraną widownię.

Zwycięzcami w kategorii klas 1-3 zostali: Paulina Kotuła, Zuzanna Karaś oraz ex aeguo - Maja Skrzypczak i Lena Nowak. Zwycięzcami w kategorii klas 4-8 zostali: Martyna Majczak, Milena Zdeb oraz Karolina Ryczko.

26 stycznia w NCK „Sokół” w Nisku odbył się międzypokoleniowy Koncert „Kolędowe wspomnienia” w wykonaniu zespołów NCK „Sokół” tj. Bandu pod kierownictwem Błażeja Mokrzaka, oraz solistek przygotowanych przez instruktora wokalu Dorotę Nieradkę. Ponadto w ramach koncertu wystąpił Chóru „Echo” Klubu Seniora w Nisku.

W tym samym dniu już po raz czwarty odbył się Bieliniecki Festiwal Kolęd, do udziału w którym Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zaprosiło chóry z całego regionu.  W tegorocznej edycji festiwalu artyści zaprezentowali swoje umiejętności w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie, do którego licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich Starosta Niżański Robert Bednarz. W konkursie udział wzięło siedem chórów, w tym m.in. Chór z Ulanowa i „Jargocianie” z Jarocina. Pierwsze miejsce zajął chór Chorus Familiaris z Woli Baranowskiej, drugie miejsce przyznano chórowi Canon z Białobrzegów, natomiast trzecie miejsce zdobył chór Gloria z Wysokiej Głogowskiej. Wyróżnienie otrzymał chór Cantate Deo z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Również w niedzielę 26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert Laureatów Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie 2020 r.”, podczas którego wręczone zostały nagrody, statuetki oraz dyplomy ufundowane przez Posła na Sejm RP Jerzego Paula, Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

Specjalną nagrodę, którą ufundował przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bąk przyznano najmłodszemu uczestnikowi przeglądu 5-letniemu Pawłowi Piotrowskiemu.

Tegoroczna edycja przeglądu charakteryzowała się wyjątkowo wysokim poziomem zaprezentowanych przez uczestników umiejętności.

Wszystkim organizatorom wydarzeń gratulujemy pomysłu ich organizacji a artystom i zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

Okres kolędniczy zakończył, zorganizowany w Jeżowem w dniu 2 lutego, Koncert „Kolędujmy Panu”, w którym uczestniczył Starosta Robert Bednarz. Licznie przybyła publiczność i zaproszeni goście mogli posłuchać przepięknych kolęd w wykonaniu zespołów artystycznych, chóru, orkiestry i solistów Szkoły Muzycznej w Jeżowem.

Zdjęcia: Zbigniew Bednarz, PSP nr 2 w Rudniku nad Sanem, GOK w Krzeszowie.

 

Jednym z zadań Powiatu Niżańskiego jest prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, której to zadania wykonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.

Na realizację tego zadania w 2020 roku Powiat Niżański przeznaczył kwotę 23.000 zł.

Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

W dniu 5 lutego 2020 roku w budynku Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku odbyło się uroczyste oddanie do eksploatacji aparatury medycznej, zakupionej przy znacznym współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zadanie: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Powiat Niżański reprezentowali m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta, Przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku Adam Mach oraz Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Obecni byli także: Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Błasiak, pracownicy SPZZOZ w Nisku oraz pozostali zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe, Radę Powiatu Niżańskiego i Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Uroczystego poświęcenia nowego sprzętu dokonał ks. Franciszek Grela z Parafii pw. Św. Józefa w Nisku.

W ramach realizacji zadania Powiat Niżański dokonał zakupu, w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, sprzętu
i aparatury medycznej w postaci:

  • aparatu do znieczulenia – zakup tego urządzenia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, również po wypadkach komunikacyjnych. Umożliwi większe wykorzystanie sal operacyjnych. Aparat jest kompatybilny z użytkowaną obecnie na bloku operacyjnym aparaturą anestezjologiczną;
  • respiratora stacjonarnego – zakup umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii;
  • 21 materacy przeciwodleżynowych – zakup pozwoli przeciwdziałać powstawaniu odleżyn u pacjentów wymagających długich hospitalizacji, poprawiając tym samym stan kliniczny pacjenta oraz jego komfort;
  • 10 łóżek rehabilitacyjnych – zakup kompletów łóżek, pozwoli znacznie skrócić proces rehabilitacji pacjentów po leczeniu urazów;
  • 2 wózków do transportu pacjenta – co wpłynie na sprawniejszy, bezpieczniejszy transport pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych.

Poprzez dokonanie tych zakupów zrealizowany zostanie jeden z głównych celów Funduszu Sprawiedliwości – pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. Przekazany szpitalowi sprzęt medyczny umożliwi ratowanie życia ofiar wypadków, zwłaszcza komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów, wspomoże rehabilitację pacjentów po leczeniu urazów, a w szczególności poprawi się szybkość transportu pacjentów w ramach bloku operacyjnego oraz z oddziałów szpitalnych do pracowni diagnostycznych. Szybka i skuteczna pomoc poszkodowanym, zmniejszy negatywne skutki popełnionych przestępstw, a przede wszystkim umożliwi ratowanie życia i zdrowia poszkodowanym.

Całkowita wartość zadania wyniosła 506.125,50 zł, z czego ze środków Funduszu Sprawiedliwości pochodziła kwota 499.950 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 6.175,50 zł wydatkowano z budżetu Powiatu Niżańskiego, jako wkład własny.

- Na przestrzeni ostatnich lat udało się zrobić bardzo dużo dla niżańskiego szpitala, w sferze doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki aktywności i wsparciu Pana Ministra Marcina Warchoła pierwszy raz pozyskaliśmy środki z Funduszu Sprawiedliwości. To dla ochrony zdrowia w Powiecie Niżańskim bardzo duże wsparcie w wysokości prawie 500 tys. zł, co stanowi ponad 98 % całości kosztów tego ważnego zadania, związanego z ochroną osób pokrzywdzonych przestępstwami. Pragnę zwrócić uwagę, że w tym roku Powiat Niżański również będzie poszukiwał kolejnych źródeł dofinansowania, aby w dalszym ciągu uzupełniać wyposażenie Szpitala w Nisku w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.