W dniach od 10 lutego do 5 marca 2020 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa.

Informacja Dyrektora SPZZOZ w Nisku o zmianie organizacji przyjęć Pacjentów w Poradniach Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku. 

Informacja Dyrektora SPZZOZ w Nisku o przygotowaniu i odbiorze skierowań oraz recept Pacjentów Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku.