Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.

Prace związane z przebudową ulicy Sopockiej będą wykonywane na krótkich odcinkach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (bez całkowitego zamykania jezdni).

Przejezdność na przebudowywanym odcinku odbywać się będzie jednym pasem ruchu przy sterowaniu ruchu ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się przebudowywanym odcinkiem drogi lub wybieranie dróg alternatywnych.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii Groble, Władze Gminy Jeżowe oraz przedstawiciele młodzieży z miejscowości Jeżowe, serdecznie zapraszają na Wieczór Uwielbienia, podczas którego, będziemy polecać w śpiewie i modlitwie chorego Kamila Siudak.

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.