Wzory skróconego mnożenia, równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych oraz wiele innych interesujących zagadnień matematycznych zawierały tematy zadań konkursowych z matematyki.

W połowie lutego 2020 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w Nisku, odbył się etap powiatowy XX Podkarpackiego Konkursu Matematyczny im. F. Leji. W konkursie wzięła udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Nisku oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, walcząc na trzech poziomach: poziom 1S – dla uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej, poziom 1G – dla uczniów klas 1 po szkole gimnazjalnej oraz poziom II – dla uczniów klas drugich liceum i drugich i trzecich technikum.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów, wyłonionych w etapie szkolnym konkursu. Zwycięzcy etapu powiatowego oraz uczniowie zakwalifikowani, będą rywalizować w etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 18 kwietnia 2020 r. w Rzeszowie. W komisji konkursowej pracowali nauczyciele matematyki RCEZ w Nisku: mgr Renata Pokora i mgr Janusz Niemiec oraz LO w Nisku: mgr Beata Wasyl i mgr Anna Lesiczka.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 

Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (organizator etapu powiatowego i finałowego konkursu).

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku

 

Na podanej poniżej stronie możecie państwo zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną szkół powiatu niżańskiego.

http://nabor.powiat-nisko.pl/

Pod takim tytułem, 18 lutego br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się sesja naukowa, przygotowująca młodzież do uroczystości nadania szkole imienia Stanisława Beresia oraz do konkursu poświęconego patronowi szkoły.

Sesję otworzył dyrektor szkoły mgr Wacław Piędel, który serdecznie przywitał gości oraz młodzież. Sesja została zorganizowana dla przedstawicieli klas pierwszych, drugich i trzecich. W tematykę sesji wprowadziła młodzież jej organizatorka – dr Grażyna Habigier-Pipska. Dr Konrad Krzyżak przedstawił okres przedwojenny oraz najbardziej tragiczne losy w życiu Pana Stanisława Beresia, związane z II wojną światową. Referat wskazujący najważniejsze fakty z okresu wykonywania po wojnie zawodu nauczyciela oraz pełnienia obowiązków dyrektora szkoły elektrycznej w Nisku przez Stanisława Beresia, wygłosiła uczennica klasy 2 E Karolina Kutyła.

Wspomnieniami o Stanisławie Beresiu podzielili się z młodzieżą dr inż. Antoni Piędel (dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w latach 1975-2006) i mgr Czesław Korczak (nauczyciel matematyki w Zasadniczej Szkole i Technikum Elektrycznym w Nisku w latach 1960-1968 oraz w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku w latach 1990-1996). Przedstawili oni sylwetkę nauczyciela, współpracownika, dyrektora, społecznika, zaangażowanego w rozwój szkoły i środowiska niżańskiego. Ukazali obraz Stanisława Beresia, który zachował się w ich pamięci oraz pamięci niżańskiego społeczeństwa. Odpowiadali również na pytania młodzieży zainteresowanej życiem i dokonaniami Stanisława Beresia.

Podsumowania sesji dokonała dr Grażyna Habigier-Pipska, która podkreśliła oddanie ojczyźnie Stanisława Beresia, jego pracę zawodową i zaangażowanie w rozwój szkoły oraz społeczności niżańskiej. Przypomniała, że był wspaniałym wychowawcą, dobrym człowiekiem, społecznikiem, wybitną osobistością ziemi niżańskiej i dlatego powinien stać się przykładem do naśladowania przez młodzież Jego szkoły.

Dyrektor szkoły mgr Wacław Piędel dokonał zamknięcia sesji zwracając uwagę na to, że dostarczyła ona, aktualnie uczącej się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku młodzieży, gruntownej i rzetelnej wiedzy o Stanisławie Beresiu, jako współtwórcy i pierwszym dyrektorze szkoły, wielkim patriocie, miłośniku młodzieży i wspaniałym człowieku.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku