grafika logo

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń organizowanych w 2021 roku, nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a także odbudowy polskiej państwowości. W wydarzeniach tych ważną rolę odgrywać ma pamięć regionalna związania z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Zadania realizowane w ramach programu powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową oraz narodową – wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka. Tegoroczny budżet programu wynosi 3,5 mln zł.

W ramach programu dla samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Beneficjenci na przygotowanie i złożenie wniosków mają termin do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania wyznaczono od 19 marca 2021 r. do 20 listopada 2021 r.

Wnioski należy składać wypełniając formularz w systemie Witkac.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2021-rok/