Nisko, dnia 11 stycznia 2021 r.    

ESP.061.2.2020.IV

Wynik
konsultacji społecznych projektu zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023”

Na podstawie uchwały Nr 379/2020 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023” w okresie od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 7 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023”. Konsultacje prowadzone były w formie:

  • składania uwag i opinii w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku (Plac Wolności 2) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • wystawienia do publicznego wglądu w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku (ul. 3 Maja 32C, p. 17) w godzinach pracy urzędu.

Projekt zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023” przesłany został również do wszystkich gmin na obszarze Powiatu Niżańskiego oraz do wszystkich radnych Rady Powiatu Niżańskiego. 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można było zgłaszać tylko na formularzu składania uwag i opinii.

We wskazanym wyżej terminie wpłynął 1 formularz zgłaszania uwag i opinii do konsultowanego projektu dokumentu (w formie elektronicznej):

  • radna Małgorzata Sztaba - Cholewa o niewprowadzanie zaproponowanych zmian – Zarząd Powiatu Niżańskiego wniosku nie uwzględnił.

Zarząd Powiatu Niżańskiego podtrzymuje stanowisko, że właściwym jest umieszczenie w „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023” zapisów dot. kultury i utworzenia infrastruktury kultury, przedstawione w zaproponowanej zmianie. Ich realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do kultury na terenie powiatu niżańskiego oraz wpłynie na polepszenie jakości realizowanych w obszarze kultury zadań. 

Inne uwagi do projektu zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 – 2023” nie wpłynęły. 

 

Starosta

Robert Bednarz