komunikat

W związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności opadami śniegu powodującymi nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych, zamieszczamy Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.