grafika logo

Akademeia High School zaprasza osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce, do ubiegania się o stypendium Akademeia High School. Nabór online rozpoczyna się 11 stycznia i potrwa do 28 lutego 2021 roku.

Akademeia High School to szkoła zorganizowana na wzór uniwersytetu. Jej założyciele wierzą, że dobre doświadczenie akademickie zaczyna już na etapie liceum. Jej uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza doświadczeń zawodowych i życiowych zdobytych przez kadrę naukową podczas wieloletniej pracy w sektorze prywatnym.

Akademeia High School wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do liceum w trybie standardowym, prowadzi rozbudowany program stypendialny.

Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym.

Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://akademeia.edu.pl/program-stypendialny/