Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 29 stycznia 2021 roku, rozpoczął się nabór wniosków na staż oraz prace interwencyjne w ramach projektu pozakonkursowego RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS „Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VII)”.

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/14249427-komunikat-dotyczacy-naboru-wnioskow-do-projektu-w-ramach-rpo-wp-2014-2020