Baza Danych Organizacji Wiejskich to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” realizowanego dzięki dotacji otrzymanej od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Celem projektu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy nt. aktywności obywatelskiej na wsi, w tym przede wszystkim określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami działającymi na obszarach wiejskich. Dane zebrane poprzez Bazę Danych Organizacji Wiejskich zostaną uzupełnione o wywiady telefoniczne oraz badania fokusowe z przedstawicielami wylosowanych organizacji. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.