INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

Data i godzina wydania: 27.02.2021 r. - godz. 09:43

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.02.2021 r. do godz. 12:00 dnia 28.02.2021 r.

Obszar: rzeka San (podkarpackie)

Przebieg: Na skutek spływu wód roztopowych, na Sanie od Jarosławia prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, od ujścia Lubaczówki powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk, hydrolog: Przemysław Plewa

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.