Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.  Głównym zadaniem konkursu jest ukazanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, a jego celem jest wyłonienie najlepszych w Polsce Kół Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do kształtowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.
 
 
Aby wziąć udział wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz stworzyć krótki materiał audiowizualny na temat działalności Koła.
 
 
Nabór do konkursu trwa od 2 marca do 23 marca 2021. Wybór laureatów i finalistów będzie 19 czerwca natomiast ogłoszenie i rozdanie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 
 
 
 
Poniższe pliki są niedostępne cyfrowo - pochodzą ze źródeł zewnętrznych.