Zapraszam na XXIX nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum im. Stanisława Beresia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w spawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016-2023”.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021 - 2034.
  7. Zamknięcie obrad XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko