Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Podkarpackich Wiosennych Spotkaniach z Poezją i Piosenką ... pamiętajcie o ogrodach..., którego celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas siódmych i ósmych oraz szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego. Zgłoszenia do 12 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronach:

www.wdk.kulturapodkarpackie.pl

www.kulturapodkarpacka.pl