grafika

W środę, 14 kwietnia 2021 r. obchodzimy Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione przez Sejm RP przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. Uczcijmy ten dzień poprzez wywieszenie flag na budynkach użyteczności publicznej.

Święto upamiętnia Chrzest Polski dokonany 14 kwietnia 966 r. - historyczne wydarzenie, jedno z najważniejszych w naszym kraju, od którego wszystko się zaczęło. Przyjęcie przez Mieszka I chrztu, zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie, włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów, szybkiego rozwoju oraz wzrostu znaczenia wśród państw Europy.

Święto jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.