grafika

Fundacja JAGODA zaprasza do udziału w naborze wniosków II edycji Projektu OSP Firebag.

Projekt skierowany jest do wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski.

Nabór wniosków prowadzony jest od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej dostępnej jako załącznik. Zgłoszenia przyjmowane są od Prezesów Jednostek OSP.

Projekt ma na celu doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w medyczny zestaw ratunkowy – torby PSP R1 oraz zestawy opatrunków hydrożelowych na oparzenia.

W kwalifikacji zgłoszeń do projektu nie będą stosowane kryteria punktacji. Kryteria punktacji stosowane będą wyłącznie przy rozliczaniu projektu. Jednostki OSP, które osiągną 3 najwyższe wyniki otrzymają w ramach projektu dodatkowe granty od Organizatora.
Grant I stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 3000,00 zł.

Grant II stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 1000,00 zł.

Grant III stopnia: voucher na zakupy dowolnego wyposażenia w sklepie pożarniczym o wartości 500,00 zł.

Pełna dokumentacja zgłoszenia wraz z regulaminem znajduje się na stronie https://www.fundacja-jagoda.pl/ zakładka projekty - Kampania Społeczna OSP Firebag.