Zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2020 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż dróg.
 5. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie powiatu niżańskiego za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2020 r. – stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Niżańskim.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2020 roku. Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu Niżańskiego w sezonie 2020/2021. Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2021.
 9. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z raportem o sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2020 rok.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

       Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko