plakat

W ramach projektu „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym”, realizowanego przez Stowarzyszenie „CRAS”, zapraszamy do udziału w:
- SZKOLENIU KOMPUTEROWYM ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) ZAKOŃCZONYM EGZAMINEM ECDL

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.
Preferencje dla:
– osób w wieku powyżej 50 lat,
– osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób z niepełnosprawnością,
– kobiet,
– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa środowisku ze wsparcia skorzystają osoby, dla których obsługa komputera jest tajemnicą i dzięki udziałowi w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do jego obsługi.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:
35-045 Rzeszów
ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl