grafika

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniach od 8 do 9 lipca 2021 roku, prowadzony jest nabór wniosków o refundacje z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15517602-uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-refundacje-z-funduszu-pracy-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy