grafika

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, w dniu 21 września 2021 roku, ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 29.09.2021 r. do 30.09.2021 r., w godzinach od 7.30 do 15.30

Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosków.

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/7664307-ogloszenie-naboru-wnioskow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego