Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii w realizuje inicjatywę p.t.” Śladami naszych przodków – poszukiwanie rzeczy codziennego użytku Rudniczan z okresu XIX i początku XX w”. Odbywa się to w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Działania obejmują poszukiwania zabytków i pamiątek, które są śladem po dawnych mieszkańcach ziemi rudnickiej, inwentaryzację i konserwację tych przedmiotów oraz zaprezentowanie w Muzeum Historii Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem.