Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji rolniczej.

Kto może ubiegać się o wyjazd na turnus rehabilitacyjny
do CRR KRUS?

 • Rolnik, który cierpi na schorzenia związane
  z układem ruchu lub z układem krążenia,
 • Rolnik, który uległ wypadkowi przy pracy,
 • Rolnik będący na okresowej rencie rolniczej
  lub przedłużonym zasiłku chorobowym
 • Rolnik po przebytym zakażeniu COVID-19.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą [załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
  19 lipca 2013r. (poz.860)]
 • Aktualne wyniki badań: morfologia krwi, mocz, EKG,
  RTG klatki piersiowej
 • Rolnicy po przebytym zakażeniu COVID-19 powinni również dostarczyć dokumenty potwierdzające zakażenie, tj. wynik testu, zaświadczenie od lekarza,
  w przypadku leczenia szpitalnego – karty informacyjne
 • Rolnicy leczący się na ŁUSZCZYCĘ, łuszczycę stawową, łuszczycę skóry i bielactwo – powinni posiadać kartę zlecenia naświetlania wystawioną przez specjalistę dermatologa (wzór zlecenia dostępny na www.krus.swi.pl).

Jakie są koszty i ile trwa turnus rehabilitacyjny?

 • Turnus rehabilitacyjny jest bezpłatny i trwa 21 dni
 • Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej
  na turnus koszt transportu w jedną stronę.

ROLNIKU NIE ZWLEKAJ, ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE JUŻ DZIŚ !

Bliższe informacje: www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja

Tel: 17 867 30 56

Tel: 17 867 34 53