Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 12.30 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVI i nadzwyczajnej XXXVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Niżańskiego.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
 7. Zapoznanie się z informacją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2020 r. oraz za I półrocze 2021 r.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie środowiska na terenie Powiatu Niżańskiego w 2020 r., w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 9. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2020/2021.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko