Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2022;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2022;
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego;
  4. przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2022.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2022 rok.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów prowadzenia zadania publicznego.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego.
 9. Zatwierdzenie planów pracy na 2022 r.:
  1. Rady Powiatu Niżańskiego,
  2. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego
   oraz przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko