grafika

"Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, innowacyjni" – wsparcie osób młodych bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i uczących się z województwa podkarpackiego w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer POWR.01.02.01-18-0015/21

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. - 30.06.2023 r.

 

 

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 

09.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

·         Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 UP.

·         W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.

·         Udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa  w kwocie 23 050,00 zł/UP dla 34 UP.

·         Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (2800,00zł/ m-c przez 6 miesięcy/UP) dla 34 UP.

 

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria:

·         wiek 18-29 lat

·         osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy

·         zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

·         osoby z niepełnosprawnościami

·         osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3)

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         kobiety

·         osoby zamieszkałe na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

 

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu!

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 655 879,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Biuro projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 wew. 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-16:00 oraz na stronie www.mlodzi-przedsiebiorcy.pl email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..