plakat

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego wydłuża rekrutację do projektu „Zorientowani na biznes”.

Projekt „Zorientowani na biznes”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Więcej informacji: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/