grafika

Fundacja ORLEN ogłosiła nabór wniosków w ramach V edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Program przewiduje dofinansowanie pomysłów na działania realizowane w małych ojczyznach.
Planowane projekty mogą być związane z ekologią, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt oraz zrównoważonym rozwojem.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, koła gospodyń wiejskich, kościelne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczno-zawodowe rolników.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2022 r.

Lista wniosków, którym przyznano grant zostanie ogłoszona na stronie Fundacji do 3 października 2022 r.

Więcej informacji: https://granty.pl/498790/