Program wspiera organizację zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Wnioski, w terminie do 30 czerwca 2022 r., mogą składać podmioty działające na rynku sportowym, które zajmują się organizacją zajęć, obozów, turniejów oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności: stowarzyszenia i fundacje, kluby i związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe i kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z o.o.

Więcej informacji na stronie:

https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny